Menu - Thực đơn

27 11/2021

Kem 3 viên - (Vanilla / Chocolate / Coconut / Strawberry / Green tea) - 138.000 VNĐ

Loại DRINK | by thuynn | 2021-11-27 11:42:03 | 10632 lượt xem

Mạng xã hội

Giờ mở cửa

  • 07:00 – 24:00
  • Tất cả các ngày trong tuần

Liên hệ

Fanpage