Menu - Thực đơn

Corona Origin: Mexico Vol : 4.6% alcohol Type: lager Net contents:... 98.000 VNĐ
Chimay Blue Origin: Belgium Vol : 9.0% alcohol Type: Ale Net contents:... 168.000 VNĐ
St. Sebastiiaan Dark Origin: Belgium Vol : 6.9% Acohol Type: Dubble Net... 386.000 VNĐ
Macallan Quest 2.810.000 VNĐ
Macallan 12 2.810.000 VNĐ
Heineken France Origin: France Vol : 5.0% Type: Lager Net contents:... 98.000 VNĐ
Chimay Red Origin: Belgium Vol : 7.0 % Type: Dubble Net contents:... 168.000 VNĐ
St. Sebastiaan Grand Cru Origin: Belgium Vol : 7.5% Alcohol Type: Ale Net contents:... 386.000 VNĐ
Macallan 15 5.190.000 VNĐ
Macallan Gold 4.560.000 VNĐ

Mạng xã hội

Giờ mở cửa

  • 07:00 – 24:00
  • Tất cả các ngày trong tuần

Liên hệ

Fanpage