Menu - Thực đơn

Sài Gòn Special Origin: Vietnam Vol : 4.9% Alcohol Type: Lager Net... 58.000 VNĐ
Bia Trúc bạch Origin: Vietnam Vol : 5.3% Alcohol Type: Lager Net... 65.000 VNĐ
Heineken Origin: Vietnam Vol : 5.0% Alcohol Type: Lager Net... 68.000 VNĐ
Corona Origin: Mexico Vol : 4.6% alcohol Type: lager Net contents:... 98.000 VNĐ
Chimay Blue Origin: Belgium Vol : 9.0% alcohol Type: Ale Net contents:... 168.000 VNĐ
Bia Hà Nội Origin: Vietnam Vol : 5.0% Alcohol Type: Lager Net... 58.000 VNĐ
Tiger Crystal Origin: Vietnam Vol : 4.6% Alcohol Type: Lager Net... 65.000 VNĐ
Budweiser Origin: USA Vol : 4.9% Alcohol Type: Lager Net contents:... 68.000 VNĐ
Heineken France Origin: France Vol : 5.0% Type: Lager Net contents:... 98.000 VNĐ
Chimay Red Origin: Belgium Vol : 7.0 % Type: Dubble Net contents:... 168.000 VNĐ

Mạng xã hội

Giờ mở cửa

  • 07:00 – 23:00
  • Tất cả các ngày trong tuần

Liên hệ

Fanpage